logologo

Asbesti- ja haitta-ainetietoa:


Mitä on asbesti, miksi sitä käytettiin?

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia luonnossa esiintyviä silikaattimineraaleja.
Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa (1920-1990) sen hyvien ominaisuuksien takia,
Hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys, palamaton sekä hyvä lämmön- ja sähköneriste, ja sillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Lisäksi asbesti oli halpaa.

Asbestin vaarallisuus

Asbesti aiheuttaa useita vaarallisia keuhkosairauksia mm, asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkofibroomaa: Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski on sairastua. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien (20-30 vuotta) kuluttua altistumisesta.
Tutkimuksissa on todettu, että katon rajasta tiputettu asbestikuitu leijailee lattialle noin 48 tuntia.

Asbestikartoitus

Ennen rakennuksen remontin tai purkamisen aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Mikäli rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994, asbestikartoitus on tehtävä. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksen laatii yleensä asiantuntija ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi. Asbesti materiaalit paikallistetaan asbestikartoituksessa.

Asbestin tunnistaminen perustuu:
-rakennuksen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon asiakirjoihin, joista selvitetään käytetyt materiaalit ja tarvikkeet sekä tuotenimet
-tietoihin em.toimenpiteiden ajankohtana käytettyjen tarvikkeiden ja materiaalien asbestipitoisuuksista
-asbestikartoittajan kohteessa tekemään tutkimukseen
-materiaalista tai rakenteesta otetun näytteen laboratoriotutkimukseen

Asbestipurkutyö

Purkuvaiheessa kuitenkin törmätään usein kartoittamattomaan, rakenteissa piilossa olevaan asbestiin. Rakennustyömaan vastaavan työnjohdon täytyy osata varautua yllätyksiin asbestin osalta ja muuttaa tarvittaessa normaali rakennuspurku asbestityöksi.
Asbestipurkutyöhön tarvitaan työsuojelupiirin lupa eli valtuutus. Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojelutoimisto on valtuuttanut tekemään asbestipurkutyötä. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön ja heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.
Työnantajan on toimitettava asbestipurkutyöennakkoilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojelutoimistoon. Työ voidaan aloittaa aikaisemmin viranomaisen suostumuksella (vesi-vahinko saneeraukset).


Asbestipurkutyö on tehtävä suunnitelman mukaisesti.


Missä asbestia on käytetty


Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa:
Yleisnimellä asbesti kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Yleisimpiä asbestilaatuja ovat krysotiili, krokidoliitti eli sininen asbesti, amosiitti ja antofylliitti.
Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta rikkoutuneista asbestia sisältävistä materiaaleista voi irrota asbestikuituja sisäilmaan.
Rakennusmateriaaleissa asbestia alettiin käyttää 1900-alussa, ja käyttö oli laajinta 1960-70-luvun vaihteessa. Uudet suomalaiset rakennusmateriaalit eivät enää sisällä asbestia.

* ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat
* lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat
* asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat
* lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat, asbestipahviset muovimatot
* bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit
* putkieristeet, tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvi.

Asbestin esiintyvyys suomessa


Lähde: Insinööritoimisto K. Parila Oy 8.8.2022
Taulukko päivitetty 13.5.2020: korjattu vuosikymmenien sijoittelua ja liimojen esiintymisvuotta.
Asbestipurku
& Saneeraus Oy


Marko Lehtinen
044 - 565 7231

marko.lehtinen@asbestipurku.fi


aaa 
  Suomen Yrittäjät